Oficiálna stránka Domu Matice slovenskej v Lučenci


O činnosti Domu Matice slovenskej:

matica slovenska

“Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať; slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať, a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhať a na jeho zveľaďovaní pracovať.”

 Zdroj:Dom Matice slovenskej

Najbližšie pripravované podujatie:

4 ročné obdobia
Od 6.4.2017 výstava obrazov autorky Evy Čabovej. Ide súbor obrazov maľovaných akrylovými farbami zachytávajúce 4 ročné obdobia, ktoré okrem starých zvykov a ľudových tradícií, poukazujú aj na krásy životného prostredia a potrebu ho udržiavať, či zveľaďovať nie len pre nás, ale pre naše budúce generácie. Výstava je bohatá na živé farby, ktoré sa v priebehu roka prirodzene menia a je plná pôvabných pohľadov na prírodu, jej chod a všetko sa v nej stretáva v harmonickom súlade.
Dátum uskutočnenia:28. 04. 2017Čas konania:denne do 15.30
Miesto konania:DMS Lučenec
Všetky práva vyhradené pre Dom Matice slovenskej v Lučenci
© 2011, dizajn: František Ilkovič