Oficiálna stránka Domu Matice slovenskej v Lučenci


O činnosti Domu Matice slovenskej:

matica slovenska

“Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať; slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať, a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhať a na jeho zveľaďovaní pracovať.”

 Zdroj:Dom Matice slovenskej

Najbližšie pripravované podujatie:

Šaliansky Maťko 2017
Obvodné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti
Dátum uskutočnenia:25. 01. 2017Čas konania:9.00
Miesto konania:DMS Lučenec
Gaberovci - Heligónkári
Ponuka CD rodiny amatérskych umelcov, ktorí majú folklór v srdci.
Dátum uskutočnenia:31. 01. 2017Čas konania:16.00
Miesto konania:DMS Lučenec
Krojované miniatúry
Výstava krojovaných bábik zo zbierky p. Belloviča. Kroje z rôznych kútov Slovenska. Otvorenie 1.2.2017
Dátum uskutočnenia:28. 02. 2017Čas konania:17.00
Miesto konania:DMS Lučenec
Všetky práva vyhradené pre Dom Matice slovenskej v Lučenci
© 2011, dizajn: František Ilkovič