Oficiálna stránka Domu Matice slovenskej v Lučenci


O činnosti Domu Matice slovenskej:

matica slovenska

“Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať; slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať, a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhať a na jeho zveľaďovaní pracovať.”

 Zdroj:Dom Matice slovenskej

Najbližšie pripravované podujatie:

Timravin chodníček 2016
Jubilejný 25.ročník literárno-turistického pochodu na počesť významnej rodášky Novohradu, spisovateľky B.S. Timravy.
Dátum uskutočnenia:01. 10. 2016Čas konania:9.00
Miesto konania:Lučenec, Políchno, Ábelová
Maľovaný spev rodnej zeme
Výstava insitného umenia z Kovačice. Vernisáž 12.9.2016 o 16.00 hod.
Dátum uskutočnenia:06. 10. 2016Čas konania:16.00
Miesto konania:DMS Lučenec
Všetky práva vyhradené pre Dom Matice slovenskej v Lučenci
© 2011, dizajn: František Ilkovič