Zoznam uskutočnených podujatí


Podujatia 2013:

ČAS VIANOČNÝ JE TU ZAS
tradičná autorská výstava výrobkov s vianočnou tematikou...
(viac informácií)
Šach nás baví
Pravidelné stretnutia šachistov v Dome MS...
(viac informácií)
Vitajte u nás
Návšteva Slovákov z Vojvodiny, obcí Bajša, Lug a Padina. ...
(viac informácií)
Kysáču s láskou
240.výročie osídlenia obce Slovákmi a Deň kysáčskej sármy...
(viac informácií)
TIMRAVIN CHODNÍČEK 2013
22.ročník literárno-turistického pochodu na počesť Božany Slančíkovej Timravy. Lučenec, Políchno, Ábelová a späť. Sprievodné podujati...
(viac informácií)
Stovky kilometrov a predsa blízko
Spolupráca s obštinou Ruma v Srbsku...
(viac informácií)
Ozvena OZVENY
Slávnostný koncert a krst CD spevokolu Ozvena v kalvínskom kostole....
(viac informácií)
Vatra zvrchovanosti zahorela
Podujatie DMS, MO MS Jelšovec a MO MS Veľká nad Ipľom...
(viac informácií)
Holubienka biela...
Uvedenie knihy básní Holubienka biela kam si uletela spojené s výstavou obrazov autorky Eleny Králikovej Bračokovej...
(viac informácií)
Naša neznáma minulosť
Výstava obrazov Ing.Mariána Tkáča PhD., predsedu Matice slovenskej ...
(viac informácií)
Bajša
FS Jánošík na Dni obce Bajša a podpis zmluvy o spolupráci medzi MO MS Bajša a Domu MS v Lučenci...
(viac informácií)
Spomienky nestarnú
Autorská výstava obrazov Miroslava Hrdličku...
(viac informácií)
Výstava SILA SVETLA
Autorská výstava Mgr. Tomáša Kríža...
(viac informácií)
Prečo som na svete rád 2013
Putovná výstava s protidrogovou tematikou potrvá do 22.3.2012...
(viac informácií)
Sviatky jari a šikovná žena
Oslava MDŽ a zručnosti žien...
(viac informácií)
Tri tváre Nepálu
Beseda a film o Nepále a rozprávanie o krajine a ľuďoch ...
(viac informácií)
Prvý matičný ples v Poltári
Prvá ples miestneho odboru MS v Poltári...
(viac informácií)
NEPÁĽ MA NEPÁL
Vernisáž výstavy fotografií Ľuba Činčuru http://novohrad.sme.sk/c/6714222/lucencan-spoznal-zivotnu-filozofiu-hinduistov.html ...
(viac informácií)
Beseda s predsedom MS
Uvedenie kníh a beseda s predsedom Matice slovenskej, Ing. Mariánom Tkáčom, Phd. ...
(viac informácií)
Šaliansky Maťko 2013
Obvodná súťaž v prednese slovenskej prózy...
(viac informácií)
Vyhodnotenie súťaže
Výsledky súťaže: 1. miesto: Miroslav Lukačovič, PSLG Revúca 2. miesto: Simona Albertová, PSLG Revúca 3. miesto: Mário Obročník, PgSA L...
(viac informácií)


Podujatia
2016
Podujatia
2015
Podujatia
2014
Podujatia
2013
Podujatia
2012
Podujatia
2011
Všetky práva vyhradené pre Dom Matice slovenskej v Lučenci
© 2011, dizajn: František Ilkovič