Zoznam uskutočnených podujatí


Podujatia 2014:

IQ versus EQ
Prednáška na tému vrodenej inteligencie, získanej aj emočnej ...
(viac informácií)
Zážitok vlastnej smrti
Beseda na tému duchovna a veciach tajomných...
(viac informácií)
Beh mládeže o Pohár Domu MS
XIX.ročník tradičného podujatia pri príležitosti 95. výročia smrti M.R.Štefánika ...
(viac informácií)
Stavanie Mája
Tradičné kultúrne podujatie na námestí vo Fiľakove s bohatým kultúrnym programom...
(viac informácií)
BYTOSTI - NEBYTOSTI
Výstava malieb a kresieb autorky Mgr. Marcely Cerovskej...
(viac informácií)
Veľká noc príde
Tradičná výstava veľkonočných dekorácií a výzdoby s touto tematikou...
(viac informácií)
Hviezdoslavov Kubín
60. ročník umeleckého prednesu...
(viac informácií)
Vynášanie Moreny
Uchovávanie tradícií, pripomenutie si tradičného jarného zvyku v podaní DFS Jánošík...
(viac informácií)
Festival Lučenecká jarná pieseň
Nultý ročník festivalu speváckych zborov regiónu...
(viac informácií)
A to vajíčko maľované
Maľovanie vajíčok členmi detského súboru Jánošík a deti ZŠ, príprava dekorácie DMS, zachovanie tradícií a ukážka rôznych techník zdo...
(viac informácií)
RÍŠA FANTÁZIE otvorila opäť svoje brány
Súťažná prehliadky výtvarných prác detí z celého Slovenska ...
(viac informácií)
Výstava 60+1
Výstava výtvarníka, Fera Mráza jeho tvorby - karikatúry,komiksy a diarámy ...
(viac informácií)
Kroje dnes
Výstava krojov z Ábelovej v Dome Matic slovenskej vo Fiľakove...
(viac informácií)
História je obrovské dobrodružstvo
Stretnutie, premietanie filmu Bitka pri Lučenci a beseda s významným historikom Pavlom Dvořákom ...
(viac informácií)
Matičný ples vo Fiľakove
Ďalší ročník Matičného plesu vo Fiľakove...
(viac informácií)
Fiľakovo kedysi
Výstava pohľadníc \"starého\" Fiľakova zo súkromnej zbierky p. Jána Spodniaka...
(viac informácií)
Páračky v Políchne
Páračky ...
(viac informácií)
Šaliansky Maťko v Lučenci
oblastné kolo súťeže v prednese slovenskej prózy...
(viac informácií)
Čas vianočný, čas sviatočný
22.12.2013...
(viac informácií)


Podujatia
2016
Podujatia
2015
Podujatia
2014
Podujatia
2013
Podujatia
2012
Podujatia
2011
Všetky práva vyhradené pre Dom Matice slovenskej v Lučenci
© 2011, dizajn: František Ilkovič