Miestne odbory


Miestny odbor Lučenec
Kontakt
PaeDr. Elena Melicherová - , .

predseda MO MS

Miestny odbor Vidiná
Kontakt
Jozef Kucej - , .

predseda

Miestny odbor Halič
Kontakt
Ing. Emil Ďurica - , .

predseda MO MS

Odbor Mladých Matičiarov
Kontakt
Silvia Hrnčiarová - 0917088002, ssilvinka@centrum.sk.

MO MS Vidiná
Kontakt
Jozef Kucej - , .

predseda MO MS

MO MS Poltár
Kontakt
Veronika Ivaničová - , .

Všetky práva vyhradené pre Dom Matice slovenskej v Lučenci
© 2011, dizajn: František Ilkovič